Жетекчилик

tn_IMG_3847
Аскар Шайкидинов Токторбекович

БЖУнун президенти

de2e05a8-f183-45fb-892e-57a615836ffa
Сабырова Айдай Медербековна

Жоопту катчы

Даниэл Чеченбеков
Чеченбеков Даниэл Дайырович

БЖУнун вице-президенти