Жетекчилик

Аскар Шайкидинов Токторбекович

БЖУнун президенти

Сабырова Айдай Медербековна

Жоопту катчы

Чеченбеков Даниэл Дайырович

БЖУнун вице-президенти