Бириккен Жаштар Уюму Кыргыз Республикасынын аймактарда бөлүмдөрү жана бирикмелери бар жалпы республикалык уюм болуп саналат.

Уюмдун башкы максаты Кыргызстандагы жаштардын ынтымагын , биримдигин жана достугун бекемдөө.

Бириккен Жаштар Уюму 8 тармакта иш алып барат: уюштуруу жана долбоорлоо, билим жана социум, эл аралык мамилелер, туризм, маданият, спорт, аймактарды өнүктүрүү жана коммуникация-байланыш бөлүмдөрү.