2019-жылдын 13-март күнү Уюмдун жетекчилери эксперттик топтун катышуусунда болгон “ЕАЭКтин алкагындагы жаштарга багытталган социалдык тепкичтердин өнүгүү жолдору” жолугуушуга катышып бир топ жогорудагы темага байланышту идея жана сунуштарды киргизишти.