2019-жылдын 4-5 мартында Өзбекстандын Фергана шаарында “Экстремизм жана терроризм: коопсуздук жана туруктуулукка коркунуч” деген темада конференция өттү. Конференцияга Ош Мамлекеттик университетинин делегациясынын ичинде Бириккен Жаштар Уюмунун түштүк аймак боюнча филиалынын директору Абдуллахатов Амантур катышты.