Долбоордун башкы максаты өз жерибизди жакындан таануу,тазалыкты сактоо, жаратылышка аяр мамиле кылуу.
Достор ички туризмди өнүктүрүү аябай маанилүү себеби биз өлкөбүздүн өнүгүшүнө аябагандай салым кошкон болобуз.