2019-жылдын 1-апрелинде Бириккен Жаштар Уюмунун башкы офисинин жамааты иш сапары менен Ош шаарына жөнөдү. Келер замат алар БЖУнун түштүк аймак боюнча өкүлчүлүгү менен биргеликте Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетине жолугушууга барышты. Жолугушуунун жүрүшүндө БЖУ Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетинин башчысы Берхмаматов Иззат Холмахаматович менен жаштар саясаты боюнча талкуу жүргүздү.