06.04.19 Бириккен Жаштар Уюму Ош шаарында “Демилге”платформасындагы Алымов Жанарбек Жапаровичтин тазалоо иш-чарасына катышты. Ишенбилик ордолуу Ош шаарында , касиеттүү Сулайман-Тоосунда өттү.