2019-жылдын 25-26-апрель күндөрү Бишкек шаарында уюштурулган “Жаштар арасындагы жаңы чакырыктар жана коркунучтарга каршы турууга эл аралык кызматташтык” аталышындагы эл аралык жаштар форумуна уюмдун жетекчилери катышышты. Форумдун максаты эл аралык кызматташтыкты жаңы кадамга алып чыгуу жана өнүктүрүү. Форумга Азербажан, Армения, Беларусь, Россия, Малдова, Грузия, Казакстан өлкөлөрүнөн келген делегаттар катышышты.