Байыркы көчмөн кыгыздардын арасына кеңири тараган салттык ырдоо — сарменден нечендеген кылымдарды басып, нечендеген доорлорду аралап, бабадан атага, балага, өбүрө, чөбүрөгө өтүп, ооздон оозго көчүп, бүгүнкү күнгө чейин жашоосун улантып келет. Бириккен Жаштар Уюму азыркы жаштарга унутулуп бараткан улуттук нарк-насил, каада-салттарыбызды калптандыруу максатында 2019-жылдын 19-мартында жаштар арасында сармерденди уюштурат. Сармерден Кыргыз Улуттук Университетинин башкы имаратынын 2-кабатында (БАЗ) саат 14.00 өтөт. Келип,катышуучуларды колдоп кетиңиз. Баарыңыздарды күтөбүз!